Hoppa till huvudinnehåll

Digital Manual-Digitalisering av driftsinstruktioner för VA

Syftet med projektet är att genom nära samarbete med driftspersonal på vattenverken och kommunens VA-enheter, interaktionsdesigners, IT- och VA-tekniker ta fram en modell för utformning av digitala och interaktiva driftsinstruktioner för vattenverken. Genom att digitalisera VA-verksamheternas driftinstruktioner ökas tillgängligheten, samtidigt som driftsäkerheten ökar och en effektivisering av arbetet sker. Ytterligare effekter av projektet är bland annat att kunskaps- och kompetensöverföring säkras samt att yngre personer lockas till VA-sektorn. Metod Projektet delas in i följande aktiviteter • Behovsanalys o Intervjuer med kommunerna o Workshop med nyckeldeltagare o Kompletterande intervjuer o Användartester med prototyp • Omvärldsbevakning – tillgängliga programvaror/plattformar för digital driftinstruktion • IT-säkerhet – vad krävs för att upprätthålla nödvändig säkerhet • Identifiering av vad som bör ingå i driftinstruktionerna förutom vad som anges i SLVFS 2001:30. Resultat Projektet kommer att ta fram en behovslista och utveckla en visuell prototyp eller s.k. "wireframe" som ett förslag på hur den digitala manualen skulle kunna fungera i praktiken. Projektet kommer att genomföra preliminära användartester med deltagare från de olika verksamheterna i projektet. Organisation Projektet leds av Norconsult, där kompetens inom de områden som beskrivits ovan finns tillgänglig. Deltagande kommuner är: • Härryda • Mölndal • Sandviken • Tanum • Tjörn Budget Ansökta medel från SVU är 271 600 SEK, av en totalbudget om 656 200 SEK. Övriga finansiärer är Norconsults Strategifond med 120 000 SEK och 50 000 SEK/kommun. Alla priser är exklusive moms. Tidsplan Projektet kan initieras i januari 2022 och rapporteras 30 september 2022. Norconsults uppfattning är att en digital manual kan implementeras på svenska vattenverk inom en femårsperiod. Mottagare för resultatet från projektet är, utöver SVU, i första hand kommuner och VA-verksamheter men även övriga aktörer inom VA-branschen.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
21-111
Projektledare:
Ann Elfström Broo
Organisation Projektledare:
Norconsult AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
286 600 SEK
Projektets totala kostnad:
656 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-03-30