Dagvattenbiofilter. Från standardlösningar till avancerade tekniklösningar som är anpassade till svenska förhållanden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattenbiofilter. Från standardlösningar till avancerade tekniklösningar som är anpassade till svenska förhållanden

Implementering av dagvattenbiofilter har ökat signifikant under de senaste åren. Sveriges kalla klimat medför dock utmaningar för biofilterfunktionen. Eftersom det dock saknas svenska dimensioneringsmanualer och erfarenheter är dimensioneringen av många projekterade och/eller byggda biofilter i Sverige undermålig. Detta medför en stor risk att kommunerna investerar stora summor i icke-fungerande anläggningar. Sedan 2005 har huvudsökanden Godecke Blecken vid forskargruppen VA-teknik/DagOchNät på LTU utvecklat biofilterdesign som är anpassade till Sveriges kalla klimat och testat dessa i labb och därmed lagt grunden för en förbättrad utformning av biofilter för svenska förhållanden. Fokus på dessa labbförsök var att utveckla ett filtermaterial anpassad till kallt klimat, testa biofilterfunktionen i olika temperaturer, testa vägsaltets effekt på biofilter och testa växtarter som är anpassade till det Skandinaviska klimatet. I detta projekt syftar vi på att (baserat på den befintliga kunskapen i forskargruppen) vidareutveckla, utvärdera och jämföra dessa avancerade biofilterdesign i fält. I ett första av tre steg ska vi utvärdera biofilter i Örebro och Tyresö som byggts med standarddesign (WP1). Möjligtvist kan även en anläggning i Växjö undersökas i detta WP. I nästa steg utformar och dimensionerar vi (baserad på bestående kunskap och resultaten från WP1) avancerade biofilter i Malmö och Stockholm och eventuellt Sundsvall (WP2). I WP3 implementeras och testas en test/demonstrationsanläggning i Täby som utformas och dimensioneras baserad på resultaten av både WP1 och 2. Resultaten sammanställs bl a i en dimensioneringsmanual för biofilter i Sverige. Dessutom kommer vi att förmedla resultaten i DagOchNäts nyhetsbrev (>1000 prenumerationer) på nationella och skandinaviska konferenser och i våra kurser och föredrag för kommuner och andra praktiker.
Område:
Rörnät, Avlopp
Projektnummer:
16-116
Projektledare:
Godecke-Tobias Blecken
Organisation Projektledare:
Luleå Tekniska Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
2 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
16 633 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-09-30