Hoppa till huvudinnehåll

Brand- och släckvattenplaner

Projektet innebär utveckling av en gemensam planeringsform i kommunerna för brand- och släckvattenhantering. Metoder och erfarenheter från kommunal va-planering tas tillvara. • Steg 1: Sammanställning av erfarenheter från kommuners tidigare arbete • Steg 2: Utveckling av Brand- och släckvattenplan som pilotprojekt • Steg 3: Utveckling av nationell vägledning Inledningsvis söks projektmedel för steg 1
Område:
Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-124
Projektledare:
Krister Törneke
Organisation Projektledare:
Tyréns AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-03-16