Hoppa till huvudinnehåll

Asset Management - omvärldsanalys och praktik

I Sverige liksom i övriga Europa utmärks VA av stora investeringsbehov. I Sverige behöver de årliga investeringarna öka med 35% vilket kommer innebära att taxorna fördubblas om 20 år. Offentlig vatten- och avloppsverksamhet utmärks av en omfattande infrastruktur där stora värden ligger i ledningar, vatten och avloppsreningsverk, pumpstationer etc. Det råder alltmer konsensus i branschen kring behovet av ökande investeringar. Samtidigt innebär investeringarnas storlek ett stort krav på strategiska prioriteringar, ekonomisk planering och långsiktig effektivitet i genomförda investeringar. Asset Management (AM) är här ett viktigt redskap. I det planerade projektet avser fyra svenska VA-org, som idag arbetar aktivt med strategisk investeringsplanering, att i ett gemensamt projekt lära sig av hur man arbetar med AM i andra europeiska länder liksom i andra branscher. Genom ett seminarium och workshop med internationella VA-org får de svenska deltagarna möjlighet att dra erfarenheter av andras arbete enligt AM. Standarden för AM, ISO 55 000, studeras ur VA-synpunkt; finns det fördelar med att använda den och med att certifiera sig. Erfarenheterna från omvärldsbevakning, seminarium med internationella VA-org och standard används sedan för att gemensamt analysera nuläget i de egna organisationerna och därefter identifiera om ett arbetssätt enligt AM skulle kunna innebära förbättringar.   Projektets slutsatser analyseras utifrån de olika organisationernas förutsättningar (storlek, geografiskt läge etc.). Resultatet av projektet syftar bland annat till att se hur AM kan anpassas för svenska VA-org av olika storlek. Vilken kritisk massa i form av organisationsstorlek eller samverkan krävs för att tillämpa ett systematiskt arbete mot hållbar infrastruktur i linje med standarden för AM. Det bör även finnas synergier med kommande publikationer från Svenskt Vatten om underhåll respektive förnyelse.
Område:
Management, Rörnät
Projektnummer:
19-113
Projektledare:
Anne Adrup
Organisation Projektledare:
SWECO ENVIRONMENT
Totalt beviljad finansiering av SVU:
800 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 620 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-30