Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Priset utgörs av ett stipendium 25 000 kr respektive 12 500 kr samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.  

Bästa examensarbete inom VA-området 2021 

Akademiska handledare och/eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet.
Nominering görs genom att skicka in examensarbete till Anna Norström. Motivering för nominering behövs inte och beaktas inte heller av juryn.  

De tre bidrag i varje kategori som bäst uppfyller kriterierna får pris i form av fritt deltagande på Vattenstämman 2022. De vinnande bidragen får dessutom ett stipendium på 25 000 kr respektive 12 500 kr. 

Läs vidare här.  

Juryn utgörs av följande ledamöter

Christian Baresel 
Senior vattenexpert/Forskningsledare Hammarby Sjöstadsverk, IVL 

Lena Blom 
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Magnus Bäckström
VA-strateg, Bodens kommun

Sandy Chan
Processingenjör, Sydvatten

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten

Maritha Hörsing
VA-Avfallschef, Mjölby kommun

Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

Jesper Olsson 
Utvecklingsingenjör, Käppalaförbundet

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum