Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Priset utgörs av ett stipendium 25 000 kr respektive 12 500 kr samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.  

Bästa examensarbete inom VA-området 2020 

Yield of Bromate from ozonated wastewater and the potential for biological reduction of Bromate in wastewater in Sweden 
Lauren A. Dell, Lunds universitet 30 hp

Brunifiering av Mälaren. Effekter av ändrad markanvändning och klimatförändringar 
Klara Lindqvist, Umeå universitet 15 hp

Läs mer om vinnarna och se intervjuer med respektive

Övriga finalister 2020

Comparison and optimization of removal of natural organic carbon from raw water with ultrafiltration in pilot scale experiments 
Tamara Voigtländer, Sveriges lantbruksuniversitet 30 hp

Strategic assessment of Sweden’s water. An exploratory study of municipal water supply, climate change and population growth 
Hanna Johansson, Chalmers 30 hp

Energieffektivisering av dricksvattendistribution – Dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk 
Anton Thorstensson, Sveriges lantbruksuniversitet 15 hp

Konsten att samla upp släckvatten 
Fredrik Roos Lindell, Luleå tekniska universitet 15 hp

Juryn

Juryn för Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete utgörs av följande ledamöter: 

Lena Blom
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Christian Baresel
Senior vattenexpert/Forskningsledare Hammarby Sjöstadsverk, IVL

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten

Maritha Hörsing
VA-strateg och stf VA/Avfallschef, Mjölby kommun

Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

Hamse Kjerstadius
Utvecklingsingenjör, NSVA

Ulrika Larsson
VA-strateg Luleå kommun

Ulrika Lindberg
Projektchef VA, VAKIN

Jesper Olsson
Utvecklingsingenjör, Käppalaförbundet

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum