Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

För att öka uppmärksamheten och statusen för VA-området delar Svenskt Vatten varje år ut pris till bästa examensarbete inom VA-området, både för 30 hp och 15 hp. Priset utgörs av ett stipendium samt fri entré på Vattenstämman.

Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv. Vinnaren utses efter följande kriterier:

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt. 

De tre bidrag i varje kategori som bäst uppfyller kriterierna får pris i form av fritt deltagande på Vattenstämman. De vinnande bidragen får dessutom ett stipendium på 25 000 kr (30 hp) respektive 12 500 kr (15 hp).

Noiminera det bästa examensarbetet 2020

Nu öppnar nomineringen för bästa examensarbete inom VA-området 2020. Handledare och/eller examinatorer vid svenska lärosäten får nominera högst ett examensarbete per kategori och år.
Nominering görs genom att skicka in examensarbete till anna.norstrom@svensktvatten.se. Motivering för nominering behövs inte och är inte något juryn tar med i bedömningen.

Nominering ska ske senast 22 januari 2021. Enbart examensarbeten godkända under 2020 får nomineras.

Bästa examensarbete inom VA-området 2019

Avvattning av vattenverksmull (pdf)
Frida Hugg, KTH 15 hp

Biologisk avskiljning av järn och mangan i grundvattenverk – En studie i Klöverträsk med avseende på beredningsupphåll och årstidsvariationer i råvattenkvalitet (pdf)
Emelie Hedlund Nilsson, Luleå tekniska universitet 30 hp

Bästa examensarbete inom VA-området 2018 

Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar 
Sofia Högstrand & Maja Ignell, Lunds universitet

Jury

Juryn för Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete utgörs av följande ledamöter:

Lena Blom
Strateg, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Christian Baresel
Senior vattenexpert/Forskningsledare Hammarby Sjöstadsverk, IVL

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten

Maritha Hörsing
VA-strateg och stf VA/Avfallschef, Mjölby kommun

Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

Hamse Kjerstadius
Utvecklingsingenjör, NSVA

Ulrika Larsson
VA-strateg Luleå kommun

Ulrika Lindberg
Projektchef VA, VAKIN

Jesper Olsson
Utvecklingsingenjör, Käppalaförbundet

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum