Hoppa till huvudinnehåll

Jury bästa examensarbete

Juryn för Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete utgörs av följande ledamöter:

Elin Jansson 
Sektionschef Planering Nät, Uppsala Vatten och Avfall AB

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum

Inger Hansson
Utvecklingsstrateg, Kristianstads kommun

Jes La Cour Jansen
Senior Professor, Lunds Tekniska Högskola

Daniel Hellström
Chef Kvalitet och utveckling, Kommunalförbundet Norrvatten

Jörgen Westerlund
VA-strateg, Eskilstuna Energi och Miljö

Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

Maritha Hörsing
VA-chef Laxå Vatten AB

Stefan Marklund
Projektledare, Stadens vatten, Luleå tekniska universitet

Ulrika Lindberg
Projektchef VA, VAKIN