Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram

Forskningsprogram på högskolor och universitet som Svenskt Vatten Utveckling medfinansierar.

Svenskt Vattens FoU-satsningar har som mål att säkra medlemmarnas kompetens- och kunskapsbehov på kort och lång sikt. I SVU-rapporten 2008-03 föreslogs en klustermodell för svensk VA-forskning med fyra forskningskluster, vart och ett med sin egen huvudinriktning och med bindande medverkan från universitet och högskolor, VA-organisationer och VA-industri.

Mot bakgrund av rapporten och den diskussion som följde inrättades ett forskningsprogram av långsiktig karaktär till stöd för FoU vid högskolor och universitet som satsar på VA-teknik i Sverige. Programmet startade år 2008 och resultatet blev fyra högskoleprogram. Programsatsningen utvärderades 2014 (SVU-rapport 2014-22) och den viktigaste slutsatsen är att etableringen av högskoleprogrammen inom SVU har blivit en stor succé. Dels har omfattningen och kvaliteten på svensk VA-forskning ökat betydligt, dels har kontakten mellan Svenskt Vattens medlemmar och FoU-miljöerna blivit väsentligt bättre sedan programmet startade.

Högskolesprogrammen har egna nyhetsbrev. Länk till anmälan om nyhetsbrev finns under respektive program nedan.

Dag & Nät

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

Anmälan nyhetsbrev

DRICKS

Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

Anmälan nyhetsbrev

VA-teknik Södra

Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

Anmälan nyhetsbrev

VA-kluster Mälardalen

Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

Anmälan nyhetsbrev

Vattenforskarskola - inte bara för doktorander

Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen, VA-teknik Södra och Sweden Water Research arrangerar tillsammans en vattenforskarskola. Kurserna är möjliga att söka för behöriga medarbetare hos Svenskt Vatten medlemmar – de kommunala VA-organisationerna. Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom VA hittar mer information på Vattenforskarskolans portal hos Lunds universitet.

 

FoU Sverigekarta

Karta - forskningskluster