Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsfinansiering öppnar upp för fler aktörer

Flera forskningsprogram och andra initiativ har nyligen startat, både nationellt och internationellt, för att snabba på omställningen till ökad hållbarhet i samhället. Nytt är att forskningsfinansiärerna testar nya former av utlysningar och initiativ för att snabbare omsätta forskning till tillämpning. Här tipsar vi om aktuella och kommande utlysningar.

En viktig förutsättning för effektivare omställning är att engagera behovsägare och industrin. Ett stort fokus ligger därför på tvärvetenskap och demonstration samt på lösningar som kombinerar teknik, organisation och beteende. Generellt ska projekten drivas av forskare, men ett viktigt krav är att samarbeta med andra aktörer, till exempel inom VA-branschen. 

Bland de utlysningar som är aktuella för framtidens vattentjänster finns bland annat:

Aktuella utlysningar

Kommande utlysningar

Fler möjligheter för VA-branschen

Flera VA-organisationer bedriver redan framgångsrika FoU-projekt, men många mindre organisationer saknar resurser. Dessa kan nu få ny draghjälp och organisationer kan också gå ihop kring en gemensam utmaning.

För en VA-organisation kan det finnas flera fördelar med att kunna ta del av finansieringsmedel för forskning, innovation och demonstration, till exempel att:

  • nå satta mål och kunna möta nya lagkrav
  • öka attraktionskraften som arbetsgivare, både för nya och etablerade medarbetare, genom ett proaktivt ansvarstagande i hållbarhetsfrågor och genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter
  • öka möjligheterna att arbeta långsiktigt och förebyggande i stället för reaktivt.

Tipsa gärna kollegor i ditt nätverk om pågående utlysningar och möjligheter. Om du behöver hjälp med att komma vidare, ta kontakt direkt med Anna Norström eller Petra Wallberg.