Hoppa till huvudinnehåll

Watershare

Svenskt Vatten är medlemmar i Watershare. Syftet är att tillgängliggöra resultat från internationell forskning i form av olika verktyg som är användbara för VA-organisationerna i Sverige.

Watershare, som drivs av KWR i Nederländerna,  sammanställer resultat från forsknings- och innovationsprojekt i form av olika verktyg som ska vara praktiskt användbara för kommunala VA-organisationer. Ett sådant verktyg som är under utveckling är Pipe-Works.

Pipe-Works

Pipe-Works är ett verktyg som  syftar till att vara ett stöd när  en VA-verksamhet har behov av att ta reda på statusen på sina vatten- eller avloppsledningar. Information finns i en databas, just nu i Betaversion. Det finns ett CoP (Community of Practise) kopplat till PipeWorks där Svenskt Vatten är med.

Pipe-Works har tre delar:

  • En lista på alla tekniker som finns avseende trycksatta VA-ledningar,
  • En lista på alla företag som kan leverera teknikerna,
  • En lista med fallstudier på verksamheter som använt teknikerna.

I verktyget finns en guide för val av inspektionsmetod där man kan fylla i förutsättningar (material, dimension, typ av inspektion, etc) och verktyget visar vilka metoder som är tillämpliga, vilka företag som säljer och vilka verksamheter som testat och ibland vad projektet kostat.

Om du är medlem i Svenskt Vatten och önskar veta mer om Pipe-works är du välkommen att kontakta daniel.hellstrom@svensktvatten.se.