Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser i andras regi

Högskoleprogrammen och SVU-projekten presenterar sina resultat och erfarenheter på Svenskt Vattens konferenser och event, men även tillsammans med andra aktörer. På den här sidan finns information om externa event där aktuella frågor presenteras och diskuteras.

BioFiAN nätverksträff, 4-5 september i Visby

BioFiAN är ett nätverk kring temat biofilmsprocesser på kommunala avloppsreningsverk som riktar sig främst till användare, dvs. processingenjörer och processinriktade driftstekniker, av biofilmsprocesser som t.ex. MBR, biobäddar och biorotorer.

Nätverket invigdes i oktober 2018 med en första nätverksträff hos Gryaab i Göteborg. På träffen samlades nästan 30 nyfikna processingenjörer, processinriktade driftstekniker och inbjudna föreläsare, som under en dag utbytte erfarenheter och lyssnade på intressanta presentationer om energioptimering, erfarenheter av anammox, mikrobiologi i biofilmen, biofilmsprocessens utveckling, med mera. Nu är det dags för nästa träff.

Den 4-5 september kommer mycket tid finnas till nätverkande och utbyte mellan medlemmarna varvat med presentationer från speciellt inbjudna. Bl.a. kommer Anders Øfsti från HIAS i Norge, där de utvecklat en spännande bio-P process baserat på MBBR-teknologin. Dessutom ingår en rundvandring på Visby reningsverk. Anmälan senast den 20 augusti.

Mer information om BioFiAN och nätverksträffen 

Cities, rain and risk 13-14 juni 2019, Malmö

International conference about stormwater in urban environments. At the conference results from four research projects studying cloudbursts, stormwater and urban flooding from different perspectives will be presented, divided into the following themes:
- End-user engagement, tailored tools and public perceptions
- Rainfall and environmental observation and forecasting
- Urban flood modelling and forecasting
- Water management, nature-based solutions and climate adaptation

På konferensen presenteras bland annat SVU-projektet om väderradarteknik (SVU-rapport 2019-03 Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik). 

Mer information om konferensen.