Hoppa till huvudinnehåll

IWA Sverige

Huvuduppgiften för IWA Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning inom vattenområdet.

IWA Sverige är ett nätverk som representerar IWA – International Water Association – i Sverige och företräder Sverige som Governing Member i IWA. Ledningsgruppen för IWA Sverige samverkar med organisationer och företag som arbetar med vatten och vattenfrågor nationellt och internationellt.

IWA Sverige arbetar för att öka importen av kunskap till VA-sektorn samt för att lyfta fram Svensk VA-expertis internationellt. 

Nytt från IWA Sverige:

WATERMATEX 2019 – En konferens om digitalisering, Big data och digitala tvillingar
1-4 september 2019 i Köpenhamn

WATERMATEX arrangeras vart fjärde år och fokuserar på olika typer av modeller för att lösa problem inom vattenrelaterade områden såsom dricksvattenproduktion och -distribution, avloppsvattenrening, ledningsnät, ytvatten och grundvatten. Målet är att främja användandet av matematiska metoder för modellering, simulering, databehandling, systemanalys och beslutsanalys inom hela vattensektorn. Läs mer om konferensen på Watermatex:s hemsida.

IWA World Water Congress and Exhibition, Tokyo, 2018 

IWA-kongressen i Tokyo var den största någonsin med 9 000 deltagare och en succé för svensk del. Nästan 70 svenskar lyssnade, lärde och deltog i Tokyo. Utav programmets cirka 1 000 presentationer bidrog vi från Sverige med 15 föredrag och över 10 postrar. Sverige visade också upp sig på mässan som en del av den nordiska montern. En aktiv mötesplats som blev hjärtat i nätverkandet för många svenskar som där mötte upp med kollegor, föredragshållare och företag för att fördjupa diskussionerna.

Som en del i programmet arrangerade Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet en workshop om läkemedelsrening. Workshopen var välbesökt och diskussionerna gav bred input på hur dessa frågor studeras i olika delar av världen. Resultatet från workshopen kommer att sammanfattats och läggas upp på IWA Sveriges hemsida. Svenskt Vatten kommer att sprida en generell sammanfattning av lärdomarna från kongressen. Håll utkik i Svenskt Vattens tidning och olika kanaler.

Nu siktar vi på IWA WWC&E i Köpenhamn 2020. Sverige planerar för en stark närvaro med egen monter, aktiviteter på svenska sidan sundet och en rekordstor svensk delegation.

IWA Principer för vattenkloka städer

Nu finns IWA Principer för vattenkloka städer översatt på svenska.

Utvärdering från Embrace the Water -IWA Cities of the Future Conference 12-14 June 2017

Här finns en resumé från konferensen. Från konferensen sammanfattades resultaten även i ett slutdokument -Urban Professionals for Water Wise Cities. Dokumentet, tillsammans med presentationer och övrig dokumentation kommer man enklast åt via Cities of the Futures grupp på IWA Connect (https://iwa-connect.org/) Det är gratis att skaffa ett konto. Stora delar av konferensen filmades också, Se keynotes och alla klipp här


Vill du bli medlem i IWA – International Water Association?

Läs mer om medlemskap och förmåner hos IWA. Svenska medlemmar i IWA är automatiskt medlemmar i IWA Sverige.

IWA Sverige konferenser och seminarier

På IWA Sveriges hemsida hittas information om konferenser och seminarier som IWA Sverige stödjer till förmån för svenska IWA medlemmar. 

IWA Sveriges Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för IWA Sverige består av nio ledamöter och representerar vattensverige brett samt ger en fin kraftsamling för mer kunskapsutbyte coh aktiviteter som kan vara till nytta för många. Läs mer om IWA Sveriges ledamöter här.

Följ "Internationell VA-utveckling" snabbt och enkelt

Nyhetsbrevet "Internationell VA-utveckling" ges ut av förlaget Ohlson & Winnfors AB. Prenumeranterna får ingresser och smarta länkar till artiklar om det senaste inom internationell VA-forskning och utveckling åtta gånger om året.

Läs mer om den nya servicen och om hur du blir prenumerant på www.internationellva.se. Du kan också skriva direkt till info@internationellva.se