Lagar och regler vid vattenbrist och vattenprioritering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lagar och regler vid vattenbrist och vattenprioritering

Det finns idag ingen lagstiftning som entydigt reglerar prioritering av dricksvatten vid kommunal vattenbrist. Det finns inte heller någon lag som förhindrar prioritering på ett generellt plan, men prioritering kan i vissa fall innebära konflikter mellan olika lagstiftningar.

Den lagstiftning som bedöms mest relevant för kommunernas planering och genomförande av prioritering vid nödvattensituationer är vattentjänstlagen (LAV) och lagen om extraordinära händelser (LEH). En viktig skillnad mellan dessa är det geografiska områdesansvaret. Vattentjänstlagens tillämpning är begränsad till verksamhetsområdet medan LEH gäller för hela kommunens geografiska område.

Här finner du vanliga frågor och svar kring juridik vid vattenbrist:

Ja. så länge man har stöd för det i kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA). Man kan t.ex. förbjuda abonnenter att vattna med slang eller fylla sin pool .

Ja. Vattentjänstlagen ger stöd för s.k. säsongstaxa och om man har stöd för sådan i sin taxa så kan man höja priset vid vattenbrist.

Ja, så länge de inte innebär risk för människors hälsa. Om de t.ex. inte har betalat sina avgifter eller brutit mot andra skyldigheter enligt vattentjänstlagen eller kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA). Man kan också sätta in en s.k. strypbricka så att mängden vatten minskar.