Hoppa till huvudinnehåll
Sida 4 av 9

Reningsverket - Färdigrenat

Jag och vattnet är rena igen och mina utslag är borta! Om alla hjälps åt att inte spola ner skräp och giftiga kemikalier i avloppet kan vi fortsätta att använda vattnet i framtiden.

När avloppsvattnet är rent släpps det tillbaka ut i sjöar och hav. I Sverige renas varje år 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten. Det är tillräckligt med vatten för att fylla Globen 3000 gånger.

Nästa sida

På nästa sida undersöker vi hur dricksvatten blir till!