Quiz

Testa dina nya kunskaper i vattenskolans quiz. När du har klarat alla frågor får du ett diplom som intygar att du är en riktig vattenhjälte!

Del 1 Vattnets kretslopp

Fråga Var kommer ditt kranvatten ifrån?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!

Fråga Var finns grundvatten?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!

Fråga Vattnets kretslopp betyder att…

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattnets kretslopp.
Rätt!

Del 2 Reningsverk

Fråga Vad händer om du spolar ner skräp i toaletten?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!

Fråga Vad kan bakterierna i reningsverket bli sjuka av?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!

Fråga Var tar vattnet vägen när det är färdigrenat i reningsverket?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om reningsverk.
Rätt!

Del 3 Vattenverk

Fråga Var kommer vattnet som renas i vattenverket ifrån?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!

Fråga I vilka tre steg kan vi dela upp reningen på vattenverk?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!

Fråga Var kan rent vatten lagras så att det finns tillgängligt när det behövs?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vattenverk.
Rätt!

Del 4 Hemma

Fråga Vad får du spola ner i toaletten?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs vad du ska tänka på hemma.
Rätt!

Fråga Var ska bilar tvättas?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!

Fråga Vad ska du göra med gamla mediciner?

Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!
Det var tyvärr fel. Gå tillbaka och läs om vad du ska tänka på hemma.
Rätt!