Hoppa till huvudinnehåll
Sida 5 av 9

Vattenverket

Hur blir vårt dricksvatten så rent och gott? Följ med mig till vattenverket!

Vårt dricksvatten kommer ifrån ytvatten eller grundvatten, alltså från sjöar och åar eller från vatten som finns nere i marken. Det finns olika typer av vattenverk där vattnet renas från växter, partiklar och ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten. Sjövatten som kommer till ett vattenverk silas först i finmaskiga silar så att fisk, vass och sjögräs kan tas bort. Grundvatten är ofta naturligt renare än ytvatten och behöver därför inte lika mycket rening på vattenverket. Vatten renas på vattenverket i flera steg.

Reningssteg

Några vanliga reningsmetoder visas här men ta gärna reda på hur vattnet renas där du bor.

Steg 1. Kemisk rening

För att få bort partiklar och ämnen vi inte vill ha i vattnet tillsätter personalen på vattenverket ett medel som kallas flockningsmedel. Flockningsmedlet gör att partiklarna klumpar ihop sig och blir tunga. I nästa bassäng, sedimentationsbassängen, sjunker partiklarna till botten och kan tas bort.

Steg 2. Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av ett sandfilter som vattnet rinner ganska snabbt igenom. Om några partiklar har blivit kvar i vattnet efter den kemiska reningen fastnar de i sanden.

Steg 3. Biologisk rening

Den biologiska reningen består också av ett sandfilter men det rinner vattnet långsamt igenom. I sanden bor bakterier som tar hand om olika ämnen vi inte vill ha i vårt dricksvatten.

Andra reningstekniker i vattenverket

För att inte bakterier ska trivas i vattnet tillsätts ett ämne som heter klor. Många vattenverk låter också vattnet passera genom ett ljus. Ljuset syns inte men dödar bakterier som vi kan bli sjuka av. Innan vattnet lämnar vattenverket kontrolleras det flera gånger för att vi ska kunna vara säkra på att det är helt rent.

Vattenverket härmar naturen

Vatten renas också i naturen till exempel genom att rinna genom markens grus- och sandlager. När vattenverk använder sandfilter försöker de härma den naturliga reningen.

Nästa sida

På nästa sida lär vi oss om var det rena vattnet är någonstans innan det kommer till våra kranar.

I Sverige har vi ungefär 1 750 vattenverk som förser oss med rent dricksvatten. Tillsammans producerar de nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år.
Drick kranvatten! Det är billigt, noga kontrollerat och smakar gott. Att dricka kranvatten är bra för miljön. Vatten som finns att köpa på flaska i affären är nästan tusen gånger dyrare än kranvatten.