Hoppa till huvudinnehåll
Sida 3 av 9

Reningsverket

I den biologiska reningsbassängen bor mina kompisar, bakterierna. Bakteriernas älsklingsmat är kiss, bajs och miljömärkta tvättmedel.

Reningssteg

Avloppsvattnet renas i flera steg för att bli så rent som möjligt innan det släpps tillbaka ut i naturen.

Steg 1. Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av ett rensningsgaller där skräp som aldrig borde ha spolats ner i avloppet fastnar. Efter rensningsgallret kommer vattnet till en bassäng som kallas för sandfånget. Här sjunker sand till botten och kan tas bort från vattnet. Sanden återanvänds till att sanda gator när det är halt. I nästa bassäng skiljs vattnet från fett och andra partiklar.

Steg 2. Biologisk rening

Bakterier i den biologiska reningsbassängen renar vattnet från partiklar och ämnen i bajs, kiss och miljömärkta tvättmedel. I avloppsvattnet finns även kväve som är skadligt för hav och sjöar om för mycket släpps ut. Bakterierna kan omvandla kvävet i vattnet till luftkväve som är en gas vi andas. Om vi häller ner giftiga och farliga kemikalier, eller använder tvättmedel som inte är miljömärkt, blir bakterierna sjuka och kan dö.

Steg 3. Kemisk rening 

I nästa bassäng tillsätter de som jobbar på reningsverket en kemikalie. Den fungerar som en magnet och drar åt sig fosforn i vattnet. Fosfor finns bland annat i kiss, bajs och tvättmedel. Kemikalien bildar klumpar med fosfor och sjunker till botten i bassängen. Om för stora mängder fosfor kommer ut i sjöar och hav kan det leda till övergödning och algblomning.

Avloppsverken kan inte ta hand om alla kemikalier och mediciner så dessa ämnen följer med vattnet ut i naturen och kan göra växter och djur sjuka. Tänk därför på att inte spola ner gamla mediciner och kemikalier i avloppet.

Nästa sida

På nästa sida berättar vi vad som händer när vattnet är renat.

I Sverige finns ungefär 1 700 reningsverk och ca 101 000 km avloppsrör, vilket är lika långt som två och ett halvt varv runt jordklotet.
När avloppsvatten renas bildas restprodukten slam. Slam kan användas till biogas eller till gödselmedel på åkrar.