Måste huvudmannen ersätta en översvämningsskada om det visar sig att källargolvet är lägre än vad bygglovet medger? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Måste huvudmannen ersätta en översvämningsskada om det visar sig att källargolvet är lägre än vad bygglovet medger?

När lägsta golvhöjd, källargolvshöjd eller annat meddelas i ett bygglov så är det bl.a. med hänsyn till att huvudmannen ska kunna leva upp till de krav på säkerhet som finns i vattentjänstlagen. Om fastighetsägaren på eget initiativ väljer en lägre golvhöjd och då får en översvämning, som det visar sig inte hade hänt om golvhöjden hade varit den som angavs i bygglovet, så får fastighetsägaren anses ha orsakat sin egen skada. Ingen ersättning ska utgå i sådana fall.