Vad kan huvudmannen kräva att fastighetsägaren gör/står för när det gäller installation och drift och underhåll av LTA-pumpar? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad kan huvudmannen kräva att fastighetsägaren gör/står för när det gäller installation och drift och underhåll av LTA-pumpar?

Huvudmannen kan kräva att fastighetsägaren gräver gropen som pumphöljet ska stå i och även sätter pumphöljet på plats i gropen. Huvudmannen sätter pumpen på plats och kontrollerar att den sitter rätt och att pumphöljet är korrekt satt. Fastighetsägaren ordnar/bekostar den elinstallation som krävs i fastighetens elanläggning och huvudmannen gör/bekostar den slutliga elinkopplingen till pumpen. Fastighetsägaren får sedan bekosta den el som går åt att driva pumpen. Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada. Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar till huvudmannen.

Alla uppkomna fel och skador på pumpen bekostas initialt och ordnas av huvudmannen. Om det visar sig att den uppkomna skadan beror på att fastighetsägaren har åsidosatt sina skyldigheter kan huvudmannen kräva skadestånd för skadan.

Relevant praxis angående ansvarsfördelningen.