Kan en fastighetsägare vägra kommunen utrymme för pumpen? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kan en fastighetsägare vägra kommunen utrymme för pumpen?

En fastighetsägare är skyldig att upplåta det utrymme som krävs för en pump. Placering av pump sker i samråd med fastighetsägaren. Det krävs inte att huvudmannen och fastighetsägaren tecknar avtal om att huvudmannen har rätt att ha pumpen på fastigheten eftersom det redan är bestämt i lagstiftningen att huvudmannen har den rätten. Det är samma regler som gäller för pumpen som för vattenmätaren i detta avseende.