Prövningstillstånd till MÖD - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Prövningstillstånd till MÖD

Prövningstillstånd meddelas endast när vissa skäl föreligger. Mark- och miljö­överdomstolen kan ge prövningstillstånd om det:

  1. kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande;
  2. behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt;
  3. är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor;
  4. annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.