Mark- och miljödomstolarna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mark- och miljödomstolarna

Den 1 januari upphörde Statens VA-nämnd, som sedan 1970 varit den myndighet som prövat mål enligt vattentjänstlagen. Sådana mål kommer i fortsättningen att handläggas av de fem mark- och miljödomstolarna. De är belägna vid tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

Ansökan om betalningsföreläggande beträffande avgifter görs vid kronofogdemyndighet. Om ansökningen bestrids och målet på grund därav hänskjuts till rättegång, ska det överlämnas till mark- och miljödomstolen som i fortsättningen handlägger målet.

De regler som gäller för mark- och miljödomstolarna möjliggör i huvudsak  motsvarande handläggning som har förekommit i VA-nämnden. Detta gäller bl.a. förhandling, besiktning på plats, anlitande av sakkunnig och syn. En möjlighet till interimistiska beslut i vattenavstängningsmål har införts i vattentjänstlagens 53 §. 

För att en stämningsansökan ska behandlas krävs att sökanden betalar en ansökningsavgift. För ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr. För ett mål som rör ett krav över ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr för 2016) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr. För mål som startar efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten är beloppen reducerade.