Hur långt bakåt i tid kan huvudmannen kräva inbetalningar av brukare? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur långt bakåt i tid kan huvudmannen kräva inbetalningar av brukare?

Huvudmannens fordring på en privatperson betecknas som en kundfordran enligt Preskriptionslagen 2 §. För kundfordringar är preskriptionstiden 3 år. Huvudmannens fordring däremot på en juridisk person som är brukare har den ordinarie preskriptionstiden på 10 år. Fordringar på huvudmannen har också den ordinarie preskriptionstiden på 10 år.