Betalningsplan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möjlighet till avbetalningsplan

Enligt 35 § vattentjänstlagen ska avgifterna enligt taxa betalas på begäran till kommunen eller huvudmannen, efter beslut av kommunen. Men kommunen/huvudmannen har möjlighet att gå med på en fördelning av anläggningsavgiften på årliga betalningar (max 10 år) enligt 36 § vattentjänstlagen om
• avgiften är ekonomiskt betungande för fastigheten,
• fastighetsägaren begär fördelning av avgiften, och
• fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

Huvudmannen har rätt till avkastningsränta på obetald del av anläggningsavgiften samt dröjsmålsränta på delbelopp som inte har betalats i rätt tid.

När en anläggningsavgift kan anses vara ekonomiskt betungande för en fastighet får avgöras från fall till fall. Men för en nybyggd fastighet bedöms avgiften aldrig vara ekonomiskt betungande eftersom detta är en kostnad som bör ingå i själva produktionskostnaden.