Särtaxa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Särtaxa

Om anslutningskostnaderna för en eller flera fastigheter skiljer sig från en normalanslutning av en fastighet inom verksamhetsområdet i ”beaktansvärd omfattning” pga särskilda omständigheter, så bör kommunen besluta om särtaxa för den eller dessa fastigheter med hänsyn till skillnaderna. Det är t o m så att kommunen ska ta ut särtaxa om det föreligger förutsättningar för detta (se prop 2005/06:78, sid 84 och 88, ”möjlighet och skyldighet”). Vattentjänstlagen ger möjlighet att ta ut särtaxa i både anläggningsavgift och brukningsavgift. Lagstiftaren
har inte velat reglera hur stor kostnadsskillnaden ska vara för att den ska anses vara beaktansvärd, utan detta får överlåtas åt rättstillämpningen.