Återbetalning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Återbetalningsskyldighet

Eftersom självkostnadsprincipen gäller, så är systematiskt överuttag genom avgifter från VA-kollektivet inte tillåtet. Om överuttag har skett så har huvudmannen tre år på sig att återbetala detta till VA-kollektivet i någon form.