Vattentjänster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattentjänster

Svenskt Vattens medlemmar är landets alla kommunala vattentjänstföretag och vårt uppdrag är att ta tillvara deras intressen, bidra till deras utveckling och ge dem service.

Vi har många huvuduppgifter inom området för vattentjänster. Vi samlar in och bearbetar information, startar upp och genomför utredningar, stödjer forsknings- och utvecklingsarbeten samt arbetar fram råd och anvisningar.

Alla resultat presenterar vi i publikationer samt vid kurser och seminarier.