Hoppa till huvudinnehåll

Koder och symboler för VA-ledningssystem (P109)

Publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, fastställdes 2015. Vi tar gärna emot synpunkter även fortsättningsvis.

Denna publikation, eller framför allt bilagorna, är ett basförslag för VA-kartor att användas till exempel då:

  • Flera kommuner går samman eller ska samarbeta i någon form och önskemålet ären karta som ser likadan ut i alla kommuner samt en databas som använder sammakoder. Publikationen kan då användas som ett stöd för val av symboler och koder.
  • Nya symboler ska införas. I stället för att skapa egna kan symboler från publikationen användas.
  • Nya system ska upphandlas, symbolbiblioteket kan då finnas med i kravspecifikationen.

Bilaga 1 innehåller symbolerna i pdf-format.

Bilaga 2 innehåller symbolerna i dwg-format, som standardblock.

Bilaga 3 innehåller symbolerna i dwg-format, som annotativa block.

Det finns även en komprimerad fil med stödfiler, som behövs för att visa en del linjetyper. I den komprimerade filen finns en info-fil, med uppgifter om var stödfilerna ska placeras.