Hoppa till huvudinnehåll

Koder och symboler för VA-ledningssystem (P109)

Publikationen P109, Koder och symboler för VA-ledningssystem, är nu fastställd av Svenskt Vattens kommitté för Rörnät och klimat. P109 var på remiss under våren 2014 och det kom in en del synpunkter och kommentarer som remissvar. Nu är publikationen fastställd men vi tar gärna emot synpunkter även fortsättningsvis.

Denna publikation, eller framför allt bilagorna, är ett basförslag för VA-kartor att användas till exempel då:

  • Flera kommuner går samman eller ska samarbeta i någon form och önskemålet ären karta som ser likadan ut i alla kommuner samt en databas som använder sammakoder. Publikationen kan då användas som ett stöd för val av symboler och koder.
  • Nya symboler ska införas. I stället för att skapa egna kan symboler från publikationen användas.
  • Nya system ska upphandlas, symbolbiblioteket kan då finnas med i kravspecifikationen.

Nedan finns länkar till publikationen och de olika bilagorna.

Bilaga 1 innehåller symbolerna i pdf-format.

Bilaga 2 innehåller symbolerna i dwg-format, som standardblock.

Bilaga 3 innehåller symbolerna i dwg-format, som annotativa block.

Det finns även en komprimerad fil med stödfiler, som behövs för att visa en del linjetyper. I den komprimerade filen finns en info-fil, med uppgifter om var stödfilerna ska placeras.