Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk förnyelse av VA-nät

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. I dag lägger svenska VA-organisationer totalt ca 2,5 miljarder per år på förnyelse av VA-näten med en stor variation mellan kommunerna.

Det är viktigt att ha en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid.

Svenskt Vatten Utveckling har bidragit till att ta fram handböcker om strategisk planering av VA-ledningsförnyelse. Projektet har resulterat i tre delrapporter som du kan ladda ner från webbshoppen. Det finns även en sammanfattning av förnyelseplaneringsrapporterna, Excel-filer för att bedöma förnyelsebehovet utifrån ledningsnätets åldersstruktur samt för ekonomiska avvägningar.

Under 2016 kommer Svenskt Vatten att arbeta vidare genom att bland annat ta fram verktyg för att enklare kunna göra sin egen förnyelseplan.