Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk förnyelse av VA-nät

En av de viktigaste VA-tekniska frågorna är hur de befintliga VA-ledningsnäten behöver förnyas och med vilken takt. I dag lägger svenska VA-organisationer totalt ca 2,5 miljarder per år på förnyelse av VA-näten med en stor variation mellan kommunerna.

Det är viktigt att ha en strategi för hur förnyelsen ska gå till så att rätt åtgärd sätts in på rätt ställe i rätt tid.

Svenskt Vatten Utveckling har bidragit till att ta fram handböcker om strategisk planering av VA-ledningsförnyelse. Projektet har resulterat i tre delrapporter som du kan ladda ner från webbshoppen. Det finns även en sammanfattning av förnyelseplaneringsrapporterna, Excel-filer för att bedöma förnyelsebehovet utifrån ledningsnätets åldersstruktur samt för ekonomiska avvägningar.

Svenskt Vatten arbetar nu vidare genom att ta fram verktyg för att enklare kunna göra sin egen förnyelseplan.