Hoppa till huvudinnehåll

Material till grundkurs i förnyelseplanering - förberedelser

Här hittar du material för att förbereda dig inför grundkursen i förnyelseplanering.

Underlag att ta med till kursen:

Ta med följande underlag i den mån ni har det (på papper eller i datorn) – ju mer material av det ni har och tar med, desto mer klar kan ni göra er plan. Har ni enbart en liten andel av nedanstående är det inget hinder att få till en stomme till plan under kursen.

  • Längderna på de allmänna ledningarna i kommunen, fördelat på vatten, spillvatten och dagvatten  
  • Bedömning av hur mycket man kommer att bygga ut nätet (nyanläggning) de närmsta 10 åren)  
  • Bedömning av hur mycket man kommer byta ut ledningar av andra skäl än ledningsstatus (klimatskäl, stora ombyggnader i kommunen etc.)  
  • Fördelning av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar i material och åldersgrupper, en god indelning är att fylla i data i den fil som finns kommer skickas ut vid anmälan. 
  • Svarsdata från Hållbarhetsindex (dvs. svar på alla underliggande frågor)  
  • Utsökning från senaste VASS Drift med egna data  
  • Nuvarande planeringsdokument
  • Krav från miljösidan/politik/andra krav  

Förberedelser innan kursen

I filen ”Uppgifter om ledningar” kan ni lägga in när ledningarna är lagda och vilka material de består av.

Filen ”Val av mallplan” är en stödfil med 23 frågor med förvalda svarsalternativ som avgör vilken version av mallplan som är lämplig att utgå ifrån; Mallplan Enkel eller Mallplan Detaljerad. Filen ger också underlag till en lista på vilka utredningar som är lämpliga att VA-verksamheten genomför i samband med genomförandet av planen. Svara gärna på frågorna i lugn och ro innan kursen, och ta med er era svar till kursen. De ligger till underlag för arbetet med planen.

De två mallplanerna är ganska lika, men ser lite olika ut beroende på dataunderlag. En är mest lämplig när underlagsdatamaterialet (driftstörningar, kartdata etc) som finns i VA-verksamheten är skralt (Enkel) och den andra är mest lämplig om det finns en tillräcklig mängd data för att kunna göra bedömningar utifrån dessa (Detaljerad). Mallplanerna i Word-format finns bland förberedelsefilerna.

Material som används på kursen

Materialet som används på kursen och som uppdateras vid behov finns på kurssidan.