Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätsundersökning

VASS Rörnät är en ny undersökning på kommunnivå. Frågorna avser vilka material som använts för VA-ledningar 2015.

Undersökningens syfte

Syftet med VASS Rörnät är att se vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige. VA-organisationer kan, när undersökningen är klar, hitta andra organisationer med samma materialvalsstrategi för erfarenhetsutbyte eller organisationer med erfarenhet av olika renoveringsmetoder som man själv funderar på. Frågorna och stöd för inmatning finns längst ner på denna sida.

Senast motsvarande undersökning gjordes var 1997.

Aktuell status

Undersökningen är stängd, 78 kommuner besvarade frågorna  och resultaten kommer att presenteras i ett PM. Undersökningen kommer att köras även 2017.