Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätsundersökning

VASS Rörnät är en ny undersökning på kommunnivå. Frågorna avser vilka material som använts för VA-ledningar 2015.

Undersökningens syfte

Syftet med VASS Rörnät är att se vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige. VA-organisationer kan, när undersökningen är klar, hitta andra organisationer med samma materialvalsstrategi för erfarenhetsutbyte eller organisationer med erfarenhet av olika renoveringsmetoder som man själv funderar på. Frågorna och stöd för inmatning finns längst ner på denna sida.

Senast motsvarande undersökning gjordes var 1997. Hur ofta undersökningen kommer att gå är inte bestämt men förmodligen blir det inte varje år. Resultatet kommer att presenteras i form av ett PM.

Aktuell status

Undersökningen är stängd och resultaten kommer att presenteras i ett PM.