Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätsundersökning

VASS Rörnät är en ny undersökning på kommunnivå som genomfördes första gången 2016. Frågorna avser vilka material som använts för VA-ledningar 2015.

Undersökningens syfte

Syftet med VASS Rörnät är att se vilka rörmaterial som används för nyanläggning, omläggning och renovering i VA-Sverige. VA-organisationer kan, när undersökningen är klar, hitta andra organisationer med samma materialvalsstrategi för erfarenhetsutbyte eller organisationer med erfarenhet av olika renoveringsmetoder som man själv funderar på. Frågorna och stöd för inmatning finns längst ner på denna sida.

Senast motsvarande undersökning gjordes var 1997.

Aktuell status

VASS Rörnät 2015 besvarades av 78 kommuner och resultaten redovisas i rapporten till höger.

Undersökningen VASS Rörnät 2016 genomförs även 2017, undersökningen stängde 29 maj och håller nu på att granskas och analyseras.

Rapport VASS Rörnät