Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökningen

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som enligt Revaq-reglerna ska rapporteras av de certifierade verken.

Aktuell status

Den 15 februari 2018 startar insamlingen av 2017 års data till VASS Revaq. Se excelarket nedan för en översikt av frågorna. Undersökningen stänger den 30 april.

Anna Vestling anna.vestling@svensktvatten.se  är kontaktperson för undersökningen.

En sammanfattning av resultatet för 2016 års Revaqarbete publicerades i oktober 2017. Läs mer här: http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-avlopp-och-miljo2/kadmiumhalterna-minskar-rejalt---framgangsrikt-detektivarbete-vid-reningsverk-har-gett-resultat/