Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökningen

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som ska redovisas för Revaq-certifierade reningsverk.

Aktuell status

Undersökningen har genomförts, granskats och analyserats. Resultatet redovisades i mitten av oktober då Revaqs årsrapport publicerades. Läs mer här om Revaqs årsrapport för år 2015:  http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-avlopp-och-miljo2/revaq-farre-farliga-amnen/