Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Undersökningen hållbarhetsindex syftar till att ge en övergripande bild av VA-verksamhetens hållbarhet på kort och lång sikt, och fungera som underlag för analyser och beslut. Hållbarhetsindexundersökningen för 2016 kommer att vara öppen 1 september till 13 oktober.

Hållbarhetsindex är utformat som ett verktyg som kommunerna kan använda för att utveckla sin verksamhet. Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

2016 års undersökning

Undersökningen öppnas den första september, men redan idag finns material tillgängligt för förberedelser.

  • En rapport som beskriver verktyget utförligt (uppdaterad för 2016).
  • Enkäter för de som leverererar dricksvatten respektive behandlar avloppsvatten åt andra kommuner. De som levererar dessa tjänster, exempelvis regionala bolag för vattenverk eller avloppsrening, kan fylla i denna och skicka till de kommuner som får tjänsten. OBS det gäller endast de som utför tjänsterna åt andra kommuner, använder man sina egna verk fyller man i undersökningen direkt som vanligt.  

Gå på ett ifyllnadsseminarium

Även i år kommer vi att anordna särskilda ifyllnadsseminarier, denna gång i Stockholm (8:e september), Hässleholm (15:e september) och Umeå (22:a september). På seminarierna ges en noggrann genomgång av verktyget och  stöd vid ifyllande. Anmäl dig i vårt kurskalendarium.

Resultatet är anonymiserat

Kommuner som deltar i undersökningen kan se sitt eget resultat i VASS, både resultatet för varje parameter och en mer utförlig rapport som visar svaret på varje fråga. I sammanställningar av resultatet är dock kommunerna anonymiserade och det är endast kommunen själv som kan se sitt resultat. Det beror på att syftet med hållbarhetsindex är att ge kommunerna ett verktyg för sitt eget utvecklingsarbete, inte att jämföra kommuner.

Resultatsammanställningen kommer att vara anonymiserad även i 2016 års undersökning, därefter ska Svenskt Vatten utvärdera hur det ska hanteras.