Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

VASS Reningsverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för reningsverken.

Undersökningens syfte

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och är öppen för alla kommunala VA-organisationer. Man kan välja att delta med ett eller flera reningsverk. Syftet med undersökningen är att medlemmarna ska kunna utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för sina valda reningsverk.

Varför delta i VASS reningsverk? Om ditt/dina reningsverk är med i VASS får du ett bra material för att följa utvecklingen år från år. Du får också en möjlighet att jämföra kostnader, prestationer och resursförbrukning med andra verk genom att VASS-reningsverk beräknar nyckeltal för ditt verk. Att delta i VASS-reningsverk ger dig en bra utgångspunkt för kartläggning och förbättring av dina reningsverks effektivitet och resursförbrukning.

Peter Balmér Göteborg peter.balmer@telia.com  bistår Svenskt Vatten i undersökningen.

Aktuell status

Den 15 februari 2017 startade insamlingen av 2016 års data till VASS Reningsverk. Se excelarket nedan för en översikt av frågorna. Svarstiden är nu förlängd och undersökningen stänger den 20 juli.

Undersökningen genomfördes för första gången under 2016 med insamling av 2015 års data. En  sammanfattande rapport + bilagor publicerades i december 2016, se nedan.