Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

VASS Reningsverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för reningsverken.

Undersökningens syfte

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och är öppen för alla kommunala VA-organisationer. Man kan välja att delta med ett eller flera reningsverk. Syftet med undersökningen är att medlemmarna ska kunna utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för sina valda reningsverk.

Varför delta i VASS reningsverk? Om ditt/dina reningsverk är med i VASS får du ett bra material för att följa utvecklingen år från år. Du får också en möjlighet att jämföra kostnader, prestationer och resursförbrukning med andra verk genom att VASS-reningsverk beräknar nyckeltal för ditt verk. Att delta i VASS-reningsverk ger dig en bra utgångspunkt för kartläggning och förbättring av dina reningsverks effektivitet och resursförbrukning.

Peter Balmér Göteborg peter.balmer@telia.com  bistår Svenskt Vatten i undersökningen.

Aktuell status

Undersökningen har genomförts för första gången och rapporten med statistk för år 2015 publicerades i december 2016.