Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

VASS Reningsverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för reningsverken.

Undersökningens syfte

Varför delta i VASS reningsverk? Om Ditt reningsverk är med i VASS får Du ett bra material för att följa utvecklingen år från år och Du får också en möjlighet att jämföra kostnader, prestationer och resursförbrukning med andra verk genom att VASS-reningsverk beräknar nyckeltal för Ditt verk. Att delta i VASS-reningsverk ger Dig en bra utgångspunkt för kartläggning och förbättring av verkets effektivitet

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och är öppen för alla. Man kan välja att delta med ett eller flera reningsverk. Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för reningsverken. 

Peter Balmér Göteborg peter.balmer@telia.com bistår Svenskt Vatten i undersökningen.

Aktuell status

Undersökningen har genomförts för första gången och håller nu på att kvalitetsgranskas och analyseras.