Hoppa till huvudinnehåll

Driftundersökning

VASS Drift är en undersökning på kommunnivå som är årligen återkommande sedan 2003.

Undersökningens syfte

VASS Drift innehåller frågor om VA-systemet på en övergripande nivå, t.ex. antal vatten- och avloppsreningsverk, längd på ledningsnät, uppgifter om driftstörningar, förnyelsetakt samt en del frågor om ekonomiska uppgifter. Genom att besvara frågorna får man ett antal nyckeltal som underlag för till exempel benchmarkning.

Aktuella frågor finns längst ner på denna sida, liksom stöd för inmatningen.

Aktuell status

Resultatrapport från Drift 2015 finns nu till höger på sidan.

Drift 2016 är avslutad och svaren håller nu på att anlyseras. 

Drift 2017 är nu öppen och avslutas 30 april.