Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogaanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. 

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Lena Jonsson, Stockholm Vatten, lena.jonsson@stockholmvatten.se bistår Svenskt Vatten med insamling av data.

Aktuell status

Undersökningen har genomförts och håller nu på att granskas och analyseras. Resultatet kommer att redovisas via Energimyndigheten i oktober i samband med att rapporten om biogasstatistiken 2016 publiceras.