Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogaanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. 

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Lena Jonsson, Stockholm Vatten, lena.jonsson@stockholmvatten.se bistår Svenskt Vatten med insamling av data.

Aktuell status

Undersökningen har genomförts, granskats och analyserats. Resultatet redovisades av Energimyndigheten i mitten av oktober i samband med att rapporten om biogasstatistiken 2016 publicerades.  Läs mer om biogasrapporten här: http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-avlopp-och-miljo2/biogasstatistiken-for-2015-klar/