Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. 

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Lena Jonsson, Stockholm Vatten, lena.jonsson@stockholmvatten.se  bistår Svenskt Vatten med insamling av data.

Aktuell status

Den 15 februari 2017 startade insamlingen av 2016 års data till VASS Biogas. Se missivbrevet nedan med mer detaljer för att fylla i undersökningen samt ett excelark för en översikt av frågorna. Undersökningen stängde den 15 april

Resultatet för 2015 års data redovisades av Energimyndigheten i oktober 2016 då rapporten om biogasstatistiken publicerades.  Läs mer om biogasrapporten här: http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/nyheter-avlopp-och-miljo2/biogasstatistiken-for-2015-klar/