Hoppa till huvudinnehåll

Biogasundersökning

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att utveckla och öka kunskapen om biogasproduktion, biogasanvändning och rötrester i Sverige genom att ta fram statistik för biogasproduktion vid reningsverken på anläggningsnivå. 

Insamlingen av biogasstatistik genomförs på uppdrag av Energimyndigheten och görs i samarbete med Energigas Sverige, Avfall Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). 

Svenskt Vatten ser det som obligatoriskt för alla medlemmar som producerar biogas att fylla i statistikuppgifterna för biogas.  Biogasstatistiken är grunden för att Svenskt Vatten i sitt påverkansarbete ska kunna främja utvecklingen av svensk biogasproduktion och biogasanvändning.

Lena Jonsson, Stockholm Vatten och Avfall, lena.jonsson@svoa.se   bistår Svenskt Vatten med insamling av data.

Aktuell status

Den 15 februari 2018 startade insamlingen av 2017 års data till VASS Biogas. Se missivbrevet nedan med mer detaljer för att fylla i undersökningen samt ett excelark för en översikt av frågorna. Undersökningen stängde den 15 april.

Resultatet för 2017 års data redovisades av Energimyndigheten i oktober 2018 då rapporten om biogasstatistiken för 2017 publicerades.  Läs mer om biogasrapporten här: http://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/anvandningen-av-biogas-okar-starkt/