Hoppa till huvudinnehåll

Skadeståndsskyldighet

För att huvudmannen eller en fastighetsägare ska bli skadeståndsskyldig enligt vattentjänstlagen förutsätts att de har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Det krävs alltså att skadan ska ha uppstått i ett VA-förhållande. Det ska vara fråga om någon sorts försummelse eller åtminstone att det är fråga om någon form av avvikelse från vad som objektivt sett kan krävas av huvudmannen eller fastighetsägaren. Den allmänna anläggningen ska vara tillräckligt säker. Om den är det kan det alltså inte bli fråga om skadestånd.

Regleringen gäller endast förhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare. En fastighetsägare kan därmed inte ställa skadeståndskrav på en annan fastighetsägare med stöd av vattentjänstlagen.

Särskild bestämmelse om översvämningsskador

Vattentjänstlagen innehåller en särskild bestämmelse angående översvämningsskador. Huvudmannen ska ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom sitt verksamhetsområde om huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt lagen eller en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens VA-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten.

Det är i princip den som påstår att en skada har orsakats på ett visst sätt som också måste bevisa det.