Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsägares rätt att använda en allmän VA-anläggning

En fastighetsägare har rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Förutom att fastigheten ska vara belägen inom verksamhetsområdet måste det först och främst finnas ett faktiskt behov av en vattentjänst. För det andra krävs att behovet inte bättre kan tillgodoses på annat sätt än genom den allmänna anläggningen.

En fastighetsägare kan begära att fastigheten ska anslutas

Det är huvudmannen som har bevisbördan för att behovet med större fördel kan tillgodoses på annat sätt. Om en fastighet tagits med i ett verksamhetsområde får det antas att kommunen har godtagit att fastigheten behöver betjänas av den allmänna anläggningen.

Fastighetsägare kan, oberoende av om den allmänna VA-anläggningen ordnats eller inte, begära att fastigheten ska anslutas. Huvudmannen anses alltså inom verksamhetsområdet vara skyldig att så snart som möjligt bereda fastighetsägare möjlighet att använda VA-anläggningen om de begär det.