Hoppa till huvudinnehåll

Kan en allmän VA-anläggning avvecklas?

Nej, inte så länge det finns behov av den i ett större sammanhang och en avveckling skulle anses vara oförenligt med hänsyn till hälsoskyddet och skyddet för miljön. Men det finns viss möjlighet till att inskränka ett VA-verksamhetsområde enligt 9 § vattentjänstlagen.