Hoppa till huvudinnehåll

Organisation & juridik

Här får du som arbetar i vattentjänstsektorn råd i frågor som rör organisation, juridik, ledarskap och benchmarking.

Svenskt Vatten informerar bland annat om

  • Organisation och regional samverkan 
  • Juridik
  • Benchmarking
  • Ledarskapsfrågor och verksamhetsstyrning
  • Ägarfrågor och samhällsplanering
  • Kommunikation, såväl intern som extern

I VA-chefens verktygslåda har vi samlat information för chefer om juridik, ekonomi, personalfrågor etc.

Under Juridik finns information om lagar som styr hanteringen av såväl avloppsreningsverk som vattenverk. Vi har särskilt fokuserat på en fördjupning inom vattentjänstlagens område och samlat relevanta rättsfall samt frågor och svar. Om du som är kommunal medlem i Svenskt Vatten har behov av juridisk rådgivning finns det möjlighet att boka in en tid med våra jurister från mars 2017.

Områdesspecifika regler, exempelvis riktlinjer inom dricksvattenområden, finns under respektive område.