Hoppa till huvudinnehåll

Mark- och miljödomstolarna

Den 1 januari upphörde Statens VA-nämnd, som sedan 1970 varit den myndighet som prövat mål enligt vattentjänstlagen. Sådana mål kommer i fortsättningen att handläggas av de fem mark- och miljödomstolarna. De är belägna vid tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund.

De regler som gäller för mark- och miljödomstolarna möjliggör i huvudsak  motsvarande handläggning som har förekommit i VA-nämnden. Detta gäller bl.a. förhandling, besiktning på plats, anlitande av sakkunnig och syn. En möjlighet till interimistiska beslut i vattenavstängningsmål har införts i vattentjänstlagens 53 §.