Hoppa till huvudinnehåll

NIS-direktivet

NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Regleringen syftar till att stärka säkerheten och öka försörjningstryggheten i sju samhällsviktiga sektorer. Detta innebär nya krav på alla som levererar samhällsviktiga tjänster inom de sju sektorerna:

  • Energi
  • Transport
  • Bank
  • Finans
  • Hälso- & sjukvård
  • Dricksvatten
  • Digital infrastruktur

Direktivet berör med andra ord såväl privat- som offentlig verksamhet. Dessa sju sektorer har valts ut därför att avbrott i den här typen av verksamhet hindrar annan ekonomisk verksamhet, leder till omfattande ekonomiska förluster, undergräver användarnas förtroende och medför allvarliga konsekvenser för Sverige eller EU:s ekonomi. NIS-direktivet är en reaktion på en ökad digitalisering inom samhällsviktiga tjänster och målet är att minska sårbarheten inom dessa system. 

Nyhet: MSB får bred roll kopplad till NIS-direktivet
Regeringen beslutade nyligen att ge MSB ett flertal uppgifter kopplade till kommande NIS-reglering. En av dessa är föreskriftsrätt och kommande föreskrifter har nu gått ut på öppen remiss. Läs vidare