Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t.ex. biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl.a. krav på att utsläppen av växthusgas ska minska samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar får skattebefrielse.

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598).

Verktyget HBK-Biogasredovisning

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är ett hjälpmedel för företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Syftet är att underlätta för företagen vid rapportering och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat för att kunna användas av alla aktörer, både dem som är verksamma i hela produktionskedjan och dem som endast är verksamma i delar av den.

Verktyget har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten. Läs mer om verktyget och ladda ner det på Energigas Sveriges webbplats.