Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsverket ger 25 miljoner för att minska föroreningar och mikroplaster i dagvatten

Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera. Årets ansökningar ska vara inkomna senast 2 september.

Dagvatten har identifierats som en viktig spridningsväg för många föroreningar inklusive mikroplaster. Hittills har frågan om dagvatten huvudsakligen handlat om hur vi kan skydda oss mot översvämningar. Med bidraget hoppas Naturvårdsverket stimulera att fler insatser görs för att hindra att föroreningar sprids till hav, sjöar och vattendrag.

Ansökningar kan handla om att anlägga biofilter, dammar och diken där regnvatten renas. Det kan också handla om att skapa uppsamlingsytor för snöhögar där föroreningar som till exempel mikroplaster omhändertas. Handelsplatser, gator och idrottsanläggningar är några ställen där insatser kan göras. Årets ansökningar ska vara inkomna senast 2 september.

Läs mer här på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/25-miljoner-for-att-minska-fororeningar-och-mikroplaster-i-dagvatten/