Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelsrening - Naturvårdsverket ger upp till 90% i bidrag

Regeringen har fattat beslut om hur Naturvårdsverket kan ge bidrag till kommunernas förstudier och investeringar i läkemedelsrening. Den aktuella utlysningen omfattar sammanlagt 90 miljoner kronor med 45 miljoner kronor som ska fördelas 2018 samt 45 miljoner kronor för bidrag till fleråriga projekt som sträcker sig under perioden 2018–2020. Sista ansökningsdag är 16 september.

Bidraget från Naturvårdsverket kan ges till två typer av projekt, förstudieprojekt respektive investeringsprojekt. 

- Förstudieprojekt - Projekten omfattar framtagning av beslutsunderlag för ett investeringsbeslut. Projekttiden är max 12 månader. 

- Investeringsprojekt - Projekttiden är upp till 3 år och omfattar hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering.

Sista ansökningsdag är 16 september. Beslut om bidragen planeras vara fattade den 15 november 2018.

Läs mer här på Naturvårdsverkets hemsida inklusive ansökningsformulär

Här hittar du länken till Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2018:495

Här hittar du info om de projekt om läkemedelsrening som under åren 2014-2017 bedrevs med stöd av från Havs- och Vattenmyndigheten:  https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/miljofarliga-amnen/lakemedel/avancerad-rening-av-lakemedel.html