Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverk och reningsprocesser

Här hittar du information om aktuella regler och nya tekniker för kommunala avloppsanläggningar.

Reglerna för rening av avloppsvatten är under förändring. Det finns nya krav på prövningsplikt och villkorsskrivning, och en färsk EU-dom kan förändra läget för miljökvalitetsnormer.

Läs också om nya och effektiva tekniker för att rena avloppsvattnet från läkemedel och biologisk renings av fosfor. Vi tipsar även om hur man kan minska problemen med lukt från biogasanläggningar och kommunala reningsverk.