Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Undersökningen hållbarhetsindex syftar till att ge en övergripande bild av VA-verksamhetens hållbarhet på kort och lång sikt, och fungera som underlag för analyser och beslut. Hållbarhetsindexundersökningen för 2016 är nu avslutad och resultatet presenteras i mitten av december.

Hållbarhetsindex är utformat som ett verktyg som kommunerna kan använda för att utveckla sin verksamhet. Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

 

Resultatet är anonymiserat

Kommuner som deltar i undersökningen kan se sitt eget resultat i VASS, både resultatet för varje parameter och en mer utförlig rapport som visar svaret på varje fråga. I sammanställningar av resultatet är dock kommunerna anonymiserade och det är endast kommunen själv som kan se sitt resultat. Det beror på att syftet med hållbarhetsindex är att ge kommunerna ett verktyg för sitt eget utvecklingsarbete, inte att jämföra kommuner.

Resultatsammanställningen kommer att vara anonymiserad även i 2017 års undersökning, därefter ska Svenskt Vatten utvärdera hur det ska hanteras.