Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa – fördjupning

Frågan om anläggningsavgifternas nivå har länge varit en omdiskuterad fråga. Det är stor spridning på avgiftsnivåerna i kommunerna, inte främst på grund av kostnadsskillnader utan snarare på hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom anläggningsavgifter. De investeringsbelopp som inte täcks av anläggningsavgifter täcks med brukningsavgifterna.

Frågan är komplex och viktig. Det är viktigt att varje kommun analyserar vald nivå och arbetar med frågan systematiskt.

Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna? Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
Påverkas anläggningsavgifterna av andra förhållanden i kommunen?
Vad blir konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning?
Vad säger rättspraxis om anläggningsavgifter och särtaxa?
Systematisk arbetsgång när anläggningstaxa tas fram och revideras i kommunerna gås igenom och diskuteras


Kursen vänder sig till:

  • VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om anläggningsavgifter

Innehåll
Start kl 10.00 fika serveras från 9.30
Avslut 17.00

  • Hur ser anläggningsavgifterna ut i kommunerna? Vilka olika resonemang finns bakom de olika nivåerna
  • Konstruktion av taxan. Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna? Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
  • Ett förslag till systematiskt arbete med anläggningsavgifterna presenteras.
  • Vad blir konsekvensen av hög respektive låg kostnadstäckning?
  • Vad säger rättspraxis om anläggningsavgifter och särtaxa?

Lärare
Anna Dahlman-Petri, WSP
Magnus Montelius, Sweco
Clara Lidberg, Svenskt Vatten

Förkunskap
Kräver ej förkunskap men kunskap motsvarande grundkursen i VA-taxa rekommenderas.