Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa – Fördjupning i dagvattenavgifter

Dagvattentaxa

Syftet med denna kurs är att ge deltagaren en fördjupad kunskap i arbetet att fördela dagvattenkostnader mellan avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt.

Under kursdagen går vi igenom vattentjänstlagens viktigaste paragrafer kopplade till dagvatten, intressanta rättsfall och slutligen hur avgifterna tas ut enligt Svenskt Vattens P96. 

Kursen vänder sig till:

Vi vänder oss i första hand till VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer, men även konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om anläggningsavgifter.

Lärare

Anna Hassel, VA Strategi
Christina Gard, VA Strategi

Förkunskap
Kräver ej förkunskap men kunskap motsvarande grundkursen i VA-taxa rekommenderas.