Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxa

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om avgiftsuttaget och P96.

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet. Detta kan göras på olika sätt i kommunerna.
Som stöd för medlemmarna har Svenskt Vatten utgett publikationen P96 VA-taxa som ger basförslag för både anläggningsavgift och brukningsavgift samt alternativförslag.

Innehåll

  • Lagen om allmänna vattentjänster.
  • VA-taxans historia.
  • VA-kollektivets kostnader och sammansättning
  • Genomgång av P 96
  • Anläggningsavgifter
  • Räkneexempel anläggningsavgifter
  • Brukningsavgifter
  • Särtaxa
  • Storförbrukarrabatt
  • Grupparbeten

Det finns gott om utrymme för diskussioner och frågor.

Kursens syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig kunskaper om avgiftsuttaget och P96.  

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kurslängd och genomförande

Kurslängden är 2 dagar och den genomförs 2 gånger per år.