Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi – fördjupning i komponentavskrivningar

Utbildningsdagen syftar till att ge en fördjupad belysning av hur anläggningsredovisningen kan utvecklas. Fokus kommer att ligga på tillämpning av komponentavskrivningar inom sektorn.

Vilka anläggningar är aktuella för komponentavskrivningar? Vilka komponenter har andra huvudmän valt? Vilka överväganden är centrala? Behöver vi förändra vårt sätt att arbeta? Frågorna är många och intressanta. Deltagarna kommer också att ta med sig material (riktlinjer, exempel) från hemmaplan som kommer utgöra underlag för gruppdiskussioner.

Kursen består av teori och konkreta exempel varvat med gruppdiskussioner.

Arbetet med att införa komponentavskrivingar inom vatten- och avloppssektorn har nu pågått några år. Hur processen har sett ut och hur långt man har kommit skiljer sig åt beroende på organisation, men nästan alla har nu någon form av erfarenhet. Syftet med denna seminariedag är att fånga upp dessa erfarenheter. Kursen kommer att beröra hur man i praktiken har valt ut och delat in VA-anläggningar i komponenter, utveckling av riktlinjer och principer samt eventuella konsekvenser för budget, nyckeltal och avgifter. Under dagen kommer teori varvas med, praktisk erfarenhet samt erfarenhetsutbyte i grupp. Fokus kommer att ligga på dialog och alla deltatagare förväntas bidra med sina erfarenheter. Det är ett uttalat mål att vi tillsammans skall bidra!

Kursen vänder sig till:

  • VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om komponentavskrivningar

Innehåll:
Start kl 10.00 fika serveras från 9.30
Avslut 16.00

  • Introduktion till investeringsredovisning med komponenter
  • Modeller för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: komponentmodeller
  • Administrativa rutiner och riktlinjer för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: Administrativa rutiner och riktlinjer
  • Konsekvenser av komponentredovisning

Lärare:
Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Företagsekonomiska insitutionen

Förkunskap:
Kräver ej förkunskap men kunskap motsvarande grundkursen i VA-ekonomi rekommenderas.