Hoppa till huvudinnehåll

VA-ekonomi – fördjupning i investeringsredovisning med komponenter

Investeringsredovisning är det viktigaste redovisningsområdet inom VA. Under denna dag om investeringsredovisning med komponenter varvar vi teori, praktik och erfarenhetsutbyte kring redovisning av investeringar.

Vi behandlar de allmänna och teoretiska utgångspunkterna för VA-branschen (självkostnadsprincipen) och investeringsredovisning (anskaffningsvärde, avskrivningstider och indelning av komponenter).

Dagen innehåller också översikter kring hur praxis ser ut (hur gör andra?) samt konkreta, praktiska exempel på tillämpning. För att skapa nätverk och utbyta erfarenheter avseende administrativa rutiner, tips och trix samt andra närliggande frågeställningar ges utrymme till dialog och alla deltatagare förväntas bidra med sina erfarenheter. Det är ett uttalat mål att vi tillsammans skall bidra!

Kursen vänder sig till:

  • VA-tekniker och VA-ekonomer som arbetar med investeringar
  • Konsulter och andra som har behov av fördjupad kunskap om investeringsredovisning

Innehåll:
Start kl 10.00 fika serveras från 9.30
Avslut 16.00

  • Introduktion till investeringsredovisning med komponenter
  • Modeller för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: komponentmodeller
  • Administrativa rutiner och riktlinjer för komponentredovisning
  • Diskussion, erfarenheter och exempel: Administrativa rutiner och riktlinjer
  • Konsekvenser av komponentredovisning

Lärare:
Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Företagsekonomiska insitutionen

Förkunskap:
Kräver ej förkunskap men kunskap motsvarande grundkursen i VA-ekonomi rekommenderas.